Warunki współpracy

Ten dokument pomoże Ci zrozumieć sposób postępowania, który przybliży Cię do Twoich celów skutecznie.

Przeczytaj, później przeczytaj jeszcze raz i zapamiętaj!

Nie odmawiamy treningów, warunkiem są:

– Nagłe przypadki takie jak niespodziewana choroba, klęska żywiołowa czy inna sytuacja bez wyjścia – jeśli stracisz nogę, to nie wytłumaczenie, możesz przyjść na jednej!

Co robię, gdy już odwołam trening?

Nadrabiam. Nie chce zatrzymywać Twoich pieniędzy bez poparcia pracą. Możesz również odebrać ten czas w formie zabiegów manualnych na stole terapeutycznym. Na odrobienie treningu mamy czas do końca następnego tygodnia* licząc od dnia, w którym zaplanowany był trening. Warunkiem odrobienia treningu jest zgodny dla obu stron termin. W przeciwnym razie trening zostanie uznany za odbyty.

Trening odwołany po przekroczeniu granicy 24h do planowego rozpoczęcia, zostaje uznany za odbyty.

Tydzień – okres czasu od poniedziałku do piątku*

UWAGA! ODWOŁANIU PODLEGA JEDEN TRENING W MIESIĄCU. KAŻDY KOLEJNY ODWOŁANY TRENING ZOSTAJE UZNANY ZA ODBYTY!

Wykupujesz pakiet treningów, który jest ważny przez MIESIĄC od dnia zakupu.

Wyjątek stanowią pakiety, które zawierają wyższą ilość spotkań, wtedy adekwatnie czas zostanie wydłużony do realnych możliwości odbycia założonych spotkań.

Pakiet opłacamy za umówioną liczbę spotkań z góry.

To dodatkowa motywacja, aby poważnie traktować swój trening oraz czas!

Czas trwania treningu

55 minut

Spóźnienia.

Minuty, w których nie uczestniczysz na treningu skutkują skróceniem zaplanowanego czasu jego trwania, dlatego apeluję o punktualność.

Jesteś tutaj, więc wiem, że wiesz po co to robisz. Znasz już moje zasady, które pozwolą Ci odnotować progres, ponieważ nie uczyni tego nic poza Twoim wysiłkiem i regularnością. Ja pomogę Ci przejść przez ten proces w fajnym klimacie z należytą wiedzą.